Sinds 1973 geven wij advies bij de afwikkeling van erfenissen waarbij belangen van Nederlanders in het geding zijn.

Wij zorgen voor de coordinatie van die documenten, die een erfgenaam/legataris nodig heeft om boedelbestanddelen in ontvangst te nemen. In overleg met de notaris in Nederland, ter keuze van de rechthebbenden, adviseren wij bij de redactie van de "Verklaring van Erfrecht".

Na ondertekening van de Spaanse notariele akte van aanvaarding controleren we met name de heffing, die de Spaanse fiscus oplegt en adviseren, wanneer er sprake is van dubbele heffing op welke wijze het effect grotendeels tenietgedaan kan worden.

Zowel voor privé-personen als voor "goede-doel-instellingen" adviseren we bij de eventuele tenaamstelling van goederen en/of tegoeden, tengevolge van makingen met de koude hand (wilsbeschikkingen) en met de warme hand (schenkingen).

Voor zeer uiteenlopende gezelschappen, zoals "De Vereniging van Estate-planners in het Notariaat", "Studiedagen Vermande/SDU"
Probus, KVEO, Nederlandstalige verenigingen in alle windhoeken van Spanje, mochten en mogen wij voordrachten verzorgen.

Aan diverse publicaties in Nederlandstalige vak-tijdschriften (Kwartaaltijdschrift Estate Planner) als algemene publicaties verlenen wij medewerking.

e-mailadres          : servitur@servitur.es
telefoonnummer : (+34) 96 585 0891