20-11-2019
20-11-2019

terug naar nederland en spaans huisVraag
Mijn 90-jarige moeder is vanaf 1998 weduwe na het overlijden van mijn vader, in dat jaar erfde zij al zijn bezittingen.
De vier kinderen hebben niets geërfd en vonden dat logisch.
Moeder wilde in Spanje blijven wonen, ook om belastingredenen kwam dit goed uit.
Nu ze niet meer zelfstandig in Benissa kan blijven wonen, hebben we (de kinderen) een verzorgingshuis in Nederland geregeld, waar ze in het voorjaar van 2020 terechtkan.
Omdat verkoop van haar huis in Benissa op korte termijn moeilijk zal zijn, wil moeder het huis aan de kinderen schenken. Van die kinderen is er slechts één, die er ook echt interesse voor heeft. Het huis heeft een waarde van 250.000,-.€ Hoe kunnen we dit het beste aanpakken?
Indien je meer moet weten, vraag mij maar. Je mag het antwoord publiceren, want mijn moeder kent meer mensen in een vergelijkbare situatie. Kunnen jullie iets over de kosten en belastingen zeggen.

Antwoord
Wij gaan graag in op de vraag, die u stelt, want met name de volgorde waarin u handelt, is van belang.
Schenking door uw moeder kan door haar gedaan worden aan de vier kinderen. Omdat de waarde van elke schenking (1/4e van 250.000,-.€) 62.250,-.€ is, betalen de verkrijgers geen schenkingsbelasting in Spanje. Want een schenking van een ouder aan een kind is in de “Comunidad Valenciana” tot 100.000,-.€ vrij van belasting.
Bovendien is uw moeder langer dan tien jaar in Nederland uitgeschreven, ten gevolge waarvan er in Nederland geen sprake is van een heffing.
Voorts is er geen sprake van de Spaanse “vermogenswinstbelasting” (onderdeel van de inkomstenbelasting) nu uw moeder haar “hoofdwoning” overdraagt.
Van belang is, dat de Spaanse notariële schenkingsakte getekend wordt vóórdat uw moeder zich uitschrijft in de gemeente Benissa en/of zich inschrijft in de nieuwe woonplaats in Nederland.
Om aan die akte mee te kunnen werken (als begunstigden, ontvangers van de schenking) hebben de vier kinderen een NIE (Spaans fiscaal identiteitsnummer) nodig. Uw moeder beschikt al over dat Spaanse nummer. De kosten ten gevolge van de schenkingsakte zullen plm. 2.000,-.€ wegens notaris en register bedragen.
U dient nog rekening te houden met mogelijke volmachten, de assistentie van een advocaat of gestor voor de begeleiding en indiening van de stukken, alsmede met de heffing door de gemeente van “plus-valìa municipal” of de gemeentelijke winstbelasting op de grond waarop het huis staat.

Nadat de akte van schenking ingeschreven is in het Spaanse (openbare) eigendomsregister, kunnen de drie “niet in het huis geïnteresseerde mede-eigenaren” hun aandeel aan “de geïnteresseerde” overdragen tegen een gereduceerd tarief ter zake van de omzetbelasting. Deze belasting, die bij koop/verkoop 10% bedraagt, is bij uittreding door drie van de  vier mede-eigenaren slechts 1,5%. Overige kosten weer als hierboven.
Het is noodzakelijk dat betrokkenen bewijsstukken inleveren waaruit blijkt, op welke wijze de compensatie plaatsvond.

Tenslotte
Mocht de akte van schenking getekend worden, wanneer uw moeder weer in Nederland ingeschreven is, schenkt ze als “niet-ingezetene” haar “vakantiewoning” in Spanje.
Dan hebben de vijf betrokkenen te maken met: schenkingsbelasting in Nederland en met belasting wegens “vermogenswinst” in Spanje.
Die laatste heffing is 19% van de winst die uw moeder, door de bril van de fiscus in dit land gewaardeerd, gemaakt heeft.
Die laatste heffing is dus ook van kracht, wanneer het om een schenking gaat!
Conclusie: Schenking vóór remigratie heeft de voorkeur.

< >