17-07-2019
17-07-2019

schenking van vakantiewoning in nederland door fiscaal ingezetenen in spanjeVraag
Wij zijn een Nederlands echtpaar en we wonen langer dan vijftien jaar in Orihuela, (provincie Alicante). In Friesland hebben we een (vakantie) huis met een waarde van 200.000,-. € . Onze drie kinderen wonen met hun gezinnen in Nederland. Alle kleinkinderen zijn dol op zeilen en zelf komen wij er al jaren niet meer. Omdat we beiden de 80 gepasseerd zijn, denken we er ernstig over na, het huis in Nederland aan de kinderen te schenken. Nu kunnen ze ervan genieten en wij willen, in Spanje woonachtig, de finish halen.

Onze vraag is: waar moeten wij en/of de kinderen in geval van schenking belasting betalen. Omdat we fiscaal ingezetene in Spanje zijn, wil Spanje mogelijk ook eten uit de ruif. Het huis geven we hier al jaren bij de fiscus aan, dus we willen alles officieel regelen indien we voor die schenking kiezen.
Graag horen we van u, dank en groet.

Antwoord
We gaan er van uit dat u van het huis in Nederland aan ieder van uw kinderen 1/3e deel wenst te schenken en dat dat huis nu op uw beider naam staat. Elk kind ontvangt bij schenking, zowel van vader als van moeder, een waarde van 33.333,33 € (1/6e van 200.000,-.€).
Spanje belast niet, omdat het om een vermogensbestanddeel gaat, dat in Nederland gelegen is. Bovendien zou Spanje ook niet heffen omdat de vrijstelling per kind en per ouder –in de “Comunidad Valenciana”- 100.000,-.€ is. In de praktijk betekent dit laatste dat, wanneer u een in Orihuela gelegen woning met een maximale waarde van 600.000,-.€ aan drie kinderen schenkt, de schenking in deze “autonomie” nog steeds onbelast zou zijn.
Nederland heft niet, omdat de schenkers (u en uw huwelijkspartner) langer dan tien jaar ononderbroken buiten Nederland woonachtig zijn. Houdt u wel rekening met bijkomende kosten voor notaris, kadaster etc. Het is aan te raden dat u de voorgenomen schenking tijdig met de kinderen bespreekt. Immers, er zijn nogal wat consequenties aan het bezit verbonden. Wij denken dan aan het verdelen van woonrechten, het participeren in de kosten van exploitatie, het betalen van diverse variabele lasten (elektra, water, OZB belasting e.a.).   
Beslissingen dienen de kinderen vanaf de overdracht in onderling overleg te nemen. Wij raden de drie nieuwe mede-eigenaren aan (hoewel dat nu overbodig lijkt) voor dat doel een exploitatie-overeenkomst met elkaar sluiten.

WIJ WENSEN U EEN MOOIE ZOMER EN MELDEN ONS WEER IN SEPTEMBER
< >