06-11-2019
06-11-2019

oom dolf (ii)Vraag
Mijn oom Dolf is drie maanden geleden overleden, hij had geen testament gemaakt. Vanaf begin 2018 woonde hij -na veertig jaar Spanje- wegens gezondheidsredenen weer in Nederland. Oom is 88 jaar geworden. Hij is nooit gehuwd geweest, heeft geen kinderen en van zijn zeven broers en zussen leven er nog twee. De eerder gestorven broer (één) en zussen (vier) hebben tezamen 19 kinderen, terwijl van één zus een dochter is overleden, ze heeft één zoon (net 18 jaar) achtergelaten. Hoewel dit niet formeel vastgelegd is, vertegenwoordig ik (ik ben rechten-student) momenteel de familie. De notaris in Nederland raadt mij dringend aan eerst poolshoogte te nemen in Spanje voordat betrokkenen om de tafel gaan zitten om beslissingen te nemen.
Zover we hebben kunnen vaststellen had oom een huis in Orcheta (vlak bij Alicante), met een waarde van € 80.000,-. In Nederland staat nog € 20.000,- op de bank. Niemand in de familie heeft interesse voor bezit in Spanje, maar verwerpen en niets ontvangen zit ook niet echt in de genen.
De eigenlijke vraag luidt nu:
Welke is de veiligste manier om zeker te stellen dat het huis na verkoop ervan een geldelijk profijt voor de belanghebbenden oplevert? Indien u van oordeel bent dat de kosten wegens alle formaliteiten te hoog zijn, kunnen we het huis altijd nog aan een ANBI instelling kado doen. Dank en groet.

Antwoord (deel II aansluitend op deel I en IA gepubliceerd in “de Week, 43” en “de Week 44”)
In deze aflevering kijken we naar: De feitelijke acties die genomen dienen te worden, de uitwerking van de agenda en de werkzaamheden van derden op weg naar het doel.
Uitgangspunt is: een netto waarde van de nalatenschap (de “boedel”), vóór aftrek van kosten en belastingen, van 102.000,-.€. Bedrag is als volgt samengesteld: huis Spanje 80.000,-.€, bank Spanje 2.000,-.€ en bank Nederland 20.000,-.€.
Voorts veronderstellen we dat alle erfgenamen participeren in de nalatenschap, dat dus elke deelgenoot zelf voor een NIE zorgdraagt en aan u een uitgebreide volmacht geeft om hem/haar te vertegenwoordigen.
- Aan de notaris in Nederland, die eerder door u geraadpleegd werd, vraagt u een “Verklaring van Erfrecht” af te geven.
In deze notariële akte staat dat ten gevolge van het overlijden van oom Dolf, 20 erfgenamen voor gelijke delen in de nalatenschap opkomen.
- Met de volmachten en de verklaring van erfrecht -voorzien van een apostille en een (beëdigde) vertaling in het Spaans- meldt u zich in Spanje bij een willekeurig door u te kiezen notaris. Wij raden u aan een kantoor in de omgeving van Orcheta (in het dorp zelf is geen notaris gevestigd) hiervoor in te schakelen.
- Opdat de Spaanse notaris de akte van aanvaarding en verdeling op kan stellen, dient u, naast de hiervoor genoemde documenten, ook een originele verklaring van overlijden van oom Dolf af te geven.
- Bovendien dient u over een “certificado” te beschikken, afgegeven door het “Centraal Testamentenregister” in Madrid, welk stuk aantoont dat overledene in Spanje geen testament maakte. De notaris in Nederland heeft deze informatie, als het goed is, al ingewonnen, vóórdat hij/zij overging tot het afgeven van de verklaring van erfrecht.
- Met de Spaanse notaris maakt u de afspraak om de akte te tekenen, krachtens welke de 20 erfgenamen (allen door u vertegenwoordigd) de nalatenschapsbestanddelen, die oom Dolf in Spanje achterliet –dus het huis en het Spaanse banksaldo - aanvaarden.
- Vervolgens vraagt u de “gestoria”, die door de notaris gebruikelijk ingeschakeld wordt voor deze doeleinden, om alle noodzakelijke stukken te presenteren bij die instanties waar dat nodig is en neemt u een kopie van de getekende akte mee voor uw administratie.
---volgende week antwoord IIa, 4e en laatste deel---
< >