26-06-2019
26-06-2019

hoe zit het met de belastingen in spanje en belgiË?Vraag
Ik ben een alleenstaand Belg van 79 jaar. Ik heb een dochter. Ik wil een huis (villa, waarde € 220.000,-) kopen in de buurt van Alicante, om zelf en mijn dochter met haar gezin te gebruiken, en ook te verhuren (dus deels als belegging). Het moet later voor mijn dochter zijn. Mijn vraag is: hoe zit het met de belastingen in Spanje en België, en hoe en waar maak ik het testament, en hoeveel zou zij moeten betalen aan erfenisrechten hier, en/of in Spanje.

Antwoord
Alvorens tot aankoop over te gaan is het altijd interessant om even stil te staan bij de wijze waarop u het Spaanse onroerend goed zal aankopen. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden voorhanden die uw kind(eren) op termijn toch een belangrijke besparing in successiebelasting kunnen opleveren.
Zo kan u bij de aankoop van vastgoed vruchtgebruik en blote eigendom splitsen.
Bij een zogenoemde ‘gesplitste aankoop’ kopen de ouders alleen het vruchtgebruik van het vastgoed en de kinderen de blote eigendom. Dat betekent dat u, de vader, het huis zal kunnen bewonen of verhuren. Na uw later overlijden dooft het vruchtgebruik uit en wordt uw dochter automatisch volle eigenaar. Daardoor komt het huis niet in uw nalatenschap terecht en moet er geen erfbelasting op betaald worden.
Want in uw concreet geval zal uw dochter waarschijnlijk wel degelijk erfbelasting in Spanje moeten betalen. Hoeveel belastingen uw dochter zal betalen is afhankelijk van meerdere factoren. 
Bij het overlijden van de vruchtgebruiker zal dan enkel nog een soort overdrachtsbelasting moeten worden betaald.
De vraag die we vaak krijgen is of, zodra men een huis in Spanje koopt, men dan ook meteen een Spaans testament moet maken. Dit is in ieder geval niet verplicht! Laat dat duidelijk zijn. Als u een goed opgesteld Belgisch testament heeft, is er weinig of geen reden om een bijkomend testament in Spanje op te stellen.
Als huiseigenaar in Spanje en nog officieel verblijvend in België, een niet- resident in Spanje zodat we dat noemen, moet u naast de aangifte van uw buitenlands goed in uw Belgische aangifte ook in Spanje een aantal fiscale verplichtingen voldoen.

• Zo is er de gemeentelijke grondbelasting (IBI – Impuestossobre Bienes Inmuebles).
Dit is ongetwijfeld de meest bekende. Het gaat om de gemeentelijke onroerend goed belasting die gebaseerd is op de kadastrale waarde van uw eigendom (“valorcatastral”).

• Niet alleen de gemeente waar uw woning zich bevindt, maar ook de Spaanse staat wil een graantje meepikken. Deze nationale onroerend goed belasting (Impuesto sobre la renta de no residentes) is veel minder bekend en niet weinig buitenlanders vergeten ze dan ook te betalen. U krijgt hiervan immers geen aanslagbiljet en kan de belasting ook niet laten domiciliëren. U bent verplicht zelf de berekening te maken, de aangifte op te maken en in te dienen, en de betaling te doen in uw bank. U kan dit allemaal zelf doen of het uiteraard overlaten aan een gestoría.

De belastbare grondslag is verschillend naargelang u al dan niet gaat verhuren.
• Daarnaast is er in bepaalde gevallen ook nog een patrimoniumbelasting van toepassing, dit indien uw Spaanse bezittingen een bepaalde vrijstelling gaan overschrijden.
Er komt met andere woorden heel wat kijken bij de aankoop van een Spaanse woning.
< >