19-06-2019

"successie-planning, schenking bij leven"


19-06-2019

Vraag Inleiding. Reeds langere tijd hebben we geen vraag, dus laat staan een antwoord, over “successie-planning” aangetroffen. Veel leeftijdgenoten zijn ermee bezig, dus we wagen het er nu maar op. Mijn vrouw en ik zijn onder huwelijksvoorwaarden getrouwd, alle bezittingen zijn van haar of van mij dus. Ons (Spaanse) huis –in Pedreguer- staat op beider naam, ieder voor de helft. Zij was weduwe en had drie kinderen. Ik had twee kinderen toen mijn eerste vrouw overleed, en samen hebben we één kind (die jongste is pas 14 jaar overigens). Wij willen aan die vijf oudste het eigendom van het huis overdragen. Echter, zodat de langstlevende van ons beiden er tot de laatste snik kan blijven wonen en er in de meest uitgebreide zin van het woord gebruik van kan blijven maken. De verhouding die we op het oog hebben is 50% voor haar drie kinderen en 50 % voor mijn twee kinderen. Het plan is, nu we pas drie jaar in Spanje wonen, de uit de transactie voortkomende schenkingen in Nederland te compenseren met schulden wegens niet uitbetaalde erfenissen. Mijn vrouw heeft, als gevolg van de verdeling van de nalatenschap van haar eerste man, een schuld van ruim € 55.000,- aan elk van haar drie kinderen. Zo heb ik toen ik weduwnaar werd, aan mijn kinderen een schuld van € 81.000,- erkend. De genoemde schulden zijn overigens in beide gevallen pas na overlijden “van de langstlevende” uitbetaalbaar, maar mogen vrijwillig eerder worden voldaan. Ons Spaanse huis heeft een waarde van plm. € 300.000,-. Mijn vrouw is 54 ik ben 59. Eigenlijke vragen: • Welke schenkingsbelastingen moeten we in Spanje betalen? • Waar ligt het grootste risico voor ons als schenkers? • Kan ons gebruiksrecht, dus volledig bezit (maar niet meer bevoegd tot verkoop natuurlijk) in Spanje veilig vastgelegd worden? Voor uw tijd danken we u.

meer lezen