19-12-2018
19-12-2018

legaat van spaans huis voor nederlandse stichtingVraag
Mijn tante heeft mij tot executeur benoemd in een testament dat ze in 2006 in Torremolinos tekende. In dit tweetalige testament (Spaans/Engels) is opgenomen dat een kleine stichting in Nederland, een legaat ontvangt van het huis dat tante in Estepona had. Tante was woonachtig in Estepona en ongeveer 16 jaar inwoner van Spanje.

Hoewel de stichting niet graag eigenaar wordt van een huis in het buitenland, is de waarde ervan (vermoedelijk meer dan 4 ton) te belangrijk om het legaat te weigeren. De notaris in Nederland maant de stichting tot grote voorzichtigheid, maar kan nauwelijks informatie leveren inzake de maatregelen, die de legataris dient te nemen om mogelijke risico’s uit te sluiten (krakers, schulden, belastingen etc).
In Nederland zijn uitsluitend geldmiddelen, die inmiddels pijnloos onder de erfgenamen verdeeld zijn.
Welke weg adviseert u de stichting (als legataris) en mij (als executeur) in te slaan. De situatie zal u zeker bekend voorkomen, elk handvat dat u ons kunt geven, is welkom. Wij danken u bij voorbaat en wensen “erfrecht de week” mooie kerstdagen.

Antwoord
Het is begrijpelijk dat een stichting geen enkel risico wenst te nemen, wanneer zij begunstigde is na iemands overlijden. Zoals zo vaak is ook nu niet te voorkomen dat de kost voor de baat uit gaat.

In het belang van de afwikkeling van de nalatenschap en de afgifte van het legaat geven wij u het volgende in overweging.
? Vraag aan een notaris in Nederland een verklaring van executele en vertaal die in het Spaans, nadat er een apostille toegevoegd is. In Spanje zijn uw rechten als executeur beperkt, maar informatie verzamelen zal zeker lukken.
? Onderzoek nu eerst of u het huis kunt lokaliseren en of het vrij van bewoners is.
? Zoek vervolgens uit of er stromend water is, of de elektriciteit is aangesloten en of uit de administratie, die uw tante vermoedelijk bijhield, blijkt of er regelmatig afschrijvingen voor water, elektra en belastingen verricht werden.
? Het is goed mogelijk, dat u tijdens die administratieve zoektocht ook vaststelt welke “gestor” of “asesor fiscal” voor uw tante jaarlijks aangifte deed voor diverse belastingheffingen.
? Maak gebruik van aangetroffen bankafschriften om bij de bank, door welke kosten en belastingen betaald werden, een uittreksel van de bankrekening(en) te vragen m.b.t. de periode van 12 maanden direct voorafgaand aan het overlijden van uw tante.
? Nodig een, in de regio werkzame makelaar uit voor een vrijblijvende waardering inzake de verkoopwaarde van het huis. Ook kan deze tussenpersoon u informeren waar u kunt achterhalen of er schulden zijn (Registro de la Propiedad)
? Ervan uitgaand dat u nu wat meer gegevens inzake de woning, de waarde, eventuele schulden en de verkoopbaarheid hebt, benadert u een advocaat in de regio.
? Aan hem/haar vraagt u welke diensten hij/zij kan verrichten, wanneer de stichting het legaat aanvaardt en welk prijskaartje verbonden is aan het vastleggen van de aanvaarding van het legaat door de stichting, en aansluitend mogelijke verkoopbegeleiding, zo de stichting die dienstverlening wenst te contracteren.
? Met het oog op de communicatie is het handig wanneer de advocaat ook Nederlands spreekt.
? Vervolgens rapporteert u aan de stichting en aan de notaris in Nederland welke gegevens u bijeen gesprokkeld hebt.
? Op grond daarvan kan de stichting nog aanvullend eigen onderzoek doen en goed geïnformeerd tot besluitvorming komen.

Een aanmoediging voor de stichting is nog dat ze als “rechtspersoon” in Spanje geen erfbelasting betaalt.
“Erfrecht de Week” wenst u en de lezers ook mooie kerstdagen en een stralend 2019!
< >