12-12-2018
12-12-2018

erfrecht bij belgische erfenisVraag
Beste ik heb de volgende vraag m.b.t. erfrecht.

Mijn ouders wonen in België. Wij wonen in Spanje. Mijn moeder is onlangs (03/11) overleden, vader leeft nog.
Waar moet ik de nalatenschap van moeder aangeven en erfrecht betalen? Er is geen vastgoed enkel geld.
In België?, In Spanje? Beide?

Ik was er van overtuigt dat ik de nalatenschap zowel in België als in Spanje zou moeten aangeven. De bank van mijn ouders denkt dat er een overeenkomst is tussen België en Spanje en dat ik het niet in België moet aangeven of toch de erfenisrechten moet kunnen recupereren. Op de website www.jureca.be
https://www.jureca.be/gratis-juridisch-advies/familie/erfenis/nalatenschap/moet-ik-een-erfenis-aangeven lees ik dan weer dat ik in België geen aangifte moet doen. Nu weet ik het helemaal niet meer. Kan u licht in de duisternis brengen.


Antwoord
Wat de aangifte van een nalatenschap betreft is de vaste woonplaats van de overledene bepalend.

Uw moeder was resident in België. Haar nalatenschap dient dus wel degelijk in België te worden aangegeven en de Belgische successierechten zijn van toepassing.

Erfgenamen zijn daarenboven ook Spaanse successierechten verschuldigd wanneer zij inwoner zijn van Spanje.

Als resident in Spanje moet u immers Spaanse belasting betalen op alles wat u erft of geschonken krijgt, ongeacht de woonplaats van de overledene en de ligging van de goederen. Dit is uiteraard enkel op uw aandeel in de nalatenschap.
Dit alles kan in sommige gevallen inderdaad tot de onaangename situatie leiden dat men – door het feit dat men in het buitenland woont - bij een erfenis mogelijk meer belastingen dient te betalen dan de broers en/of zussen in België.

Voor wat de erfbelasting betreft hebben België en Spanje immers geen dubbelbelastingverdrag gesloten.

Dit betekent echter niet dat u dubbel zoveel dient te betalen als uw andere familieleden die nog in België wonen. De Belgische overheid houdt immers wel rekening met in de reeds in het buitenland betaalde erfbelasting.

Hoeveel u uiteindelijk aan Spaanse successiebelasting zal dienen te betalen hangt af van de regio in Spanje (Comunidad) waar u woont. Het belastingstelsel van de Spaanse successierechten wordt namelijk deels op nationaal niveau en deels op regionaal niveau geregeld.
Er kunnen verschillende vrijstellingen en verminderingen van toepassing zijn. Het kan dan ook zijn dat u in Spanje uiteindelijk geen successiebelasting zal betalen. Een aangifte moet echter steeds gebeuren.
U moet steeds zelf het initiatief tot aangifte nemen. Het niet aangeven zal boetes meebrengen.

Nathalie Verstuyft, - Link Inc Gestoría - www.linkinc.es 0034658114359. In samenwerking met:
< >