20-09-2018
20-09-2018

aktie of geen aktie na overlijden eerste ouderVraag

Mijn vader is 89 jaar, mijn moeder is in juni van dit jaar overleden.
Mijn ouders –bijna 60 jaar gehuwd- woonden al 18 jaar in Spanje,
ze hebben drie kinderen.
Samen zijn ze eigenaar van een appartement in Altea la Vieja.
Moeten ze nu iets doen in verband met het appartement in Spanje of
gewoon ales zo laten. Vader is vastbesloten in Spanje in het appartement te blijven wonen. Hij heeft een goed pensioen en is ook goed verzekerd.
Het testament van moeder voorziet in een langstlevende-bescherming,  zij koos voor Nederlands recht. Vader heeft hetzelfde testament.
De Nederlandse notaris, waar het testament in 2016 gemaakt werd, is niet zeker of de familie nu, met het oog op Spanje- iets dient te ondernemen.
Wij, de drie kinderen hebben ook geen idee en vader interesseert het allemaal niet meer. Zijn voorkeur gaat uit naar volmachten voor de drie kinderen als ze dat willen. Hij heeft wel graag dat we, indien mogelijk, nu problemen aanpakken, indien dat werk en kosten uitspaart met het oog op de dag, dat de kinderen er alleen voor staan en dan mogelijk met een papier-massa geconfronteerd worden.
Wat adviseert u ons te doen?
Antwoord
Indien u nu, met het oog op het afwikkelen van de nalatenschap van uw moeder, niets onderneemt, zijn er in de toekomst weinig problemen te verwachten.
Onder alle omstandigheden zou ik u en de twee andere kinderen van uw oudersaanraden om alvast een NIE aan te vragen. De inspanning om dat “fiscale nummer”te bemachtigen is in de loop van de tijd buiten-proportioneel geworden.
Een buitenlander, die een investering in Spanje doet, of een erfenis aanvaardt, bekruipt het idee, dat hij/zij een om gunst aan de Spaanse overheid vraagt.
U komt nog meer tegemoet aan de wensen van uw vader, wanneer u in overleg met de notaris in Nederland een verdelingsakte laat maken, tengevolge waarvan vader het vruchtgebruik en de kinderen het bloot-eigendom als erfenis aanvaarden.
Die akte zal, opgenomen in een Spaanse notariële akte van “aanvaarding en verdeling van nalatenschap” tot registratie van het appartement leiden volgens de aangegeven verdeelsleutel.
Uw vader kan onbezorgd in het appartement blijven wonen, zolang als hij daar zelf voor kiest. Na het overlijden van vader zijn de drie erfgenamen volledig eigenaar van het appartement. Dat eigendom kan dan, indien de kinderen daar interesse voor hebben, direct verkocht worden.
Bovendien achten wij het, ook weer tegemoetkomend aan de uitdrukkelijke wens van uw vader, een goed moment om een volmacht van vader aan kinderen bij  een notaris in Spanje of in Nederland op te stellen.
De volmacht vervalt:
       a- Bij overlijden van uw vader
       b- Wanner uw vader failliet gaat
       c. Wanneer hij de volmacht geheel of gedeeltelijk herroept
       d. Wanneer het vermogen van uw vader onder curatele of onder bewind gesteld wordt
       e. Wanneer vader door de rechter wilsonbekwaam verklaard wordt.

Indien u hierover in gesprek raakt met de notaris kunt u tevens aandacht geven aan de mogelijke interesse van uw vader voor een levenstestament. Dit is een volmacht of een serie volmachten,
die door uw vader afgegeven kunnen worden en vanaf het moment van overlijden niet meer geldig zijn.
Met “testament” heeft “dat levenstestament” dus weinig te maken. Elke notaris kan u hierover uitvoerig inlichten.
< >